in de klas

Een complete lesmethode

Informatie voor docenten

Voorakant Topografie boekje Topografie in de Klas: Topografie lesmethode voor het onderwijs

Basistopografie

Topografie is een vast onderdeel van het Nederlandse basis en voortgezet onderwijs. Daarvoor is een lijst opgesteld door het Cito en de KNAG met honderd geografische locaties in Nederland, honderd in Europa en honderd in de wereld die elke leerling moet beheersen. Deze lijst vormt de basistopografie waarnaar verwezen wordt in de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs en in de eindtermen van het vmbo eindexamen.

Een veelgehoord probleem waar docenten en dus leerlingen tegenaan lopen is het nauwelijks beschikbaar zijn van gratis of betaalbare kaarten van Nederland, Europa en de Wereld die voldoen aan de minimale eisen die gesteld zijn aan topografie onderwijs, de zogenaamde Cito 100.

 De methode

Topografie in de Klas biedt de oplossing in de vorm van een complete lesmethode!

De lesmethode bestaat uit:
– Een topografieboekje om te downloaden
– Een online topotrainer voor leerlingen
– Toetsen genereren voor docenten

Alle kaarten in het topografieboekje hebben eenzelfde heldere duidelijk opmaak. Ze zijn er in meerdere varianten: kaarten die ingekleurd moeten worden of gekleurde kaarten, kaarten waarbij een cijfer ingevuld moet worden of juist cijfers in de kaart. Het kan allemaal!

Met de online Topotrainer bereiden uw leerlingen zich perfect voor op de toetsen. U als docent kunt de resultaten van uw leerlingen ook bekijken, wanneer zij een account aangemaakt hebben. Zo houdt u de vinger aan de pols!

Voor u als docent is een functie ontwikkeld om toetsen te genereren. Deze functie is inmiddels beschikbaar voor alle docenten met een account bij Topografie in de Klas!

 Gedrukte boekjes

Het is mogelijk om de boekjes te laten drukken, tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Met dank aan onze drukker, worden de Topografieboekjes tegen kostprijs gedrukt, uw order verzameld en verzonden. U kunt eenvoudig bestellen via deze pagina. Na het plaatsen van uw bestelling wordt deze binnen enkele werkdagen verwerkt en verzonden. In uitzonderlijke gevallen duurt de verwerking van uw bestelling langer. U wordt daarover geïnformeerd, zodra duidelijk is dat de drukker uw order niet binnen enkele werkdagen kan verzenden.

 Didactiek

Een goede lesmethode is gebaseerd op een didactisch model. Dat geldt ook voor Topografie in de Klas.
Het didactisch model omvat drie stappen:
Het invullen van een topografieboekje (gedownload als PDF of besteld gedrukt exemplaar). Een leerling maakt kennis met de stof die hij/zij moet beheersen en krijgt een eerste idee van de ligging van alle locaties, in absolute zin en ten opzichte van elkaar.
Het oefenen met de interactieve topotrainer. Herhaling is een essentieel onderdeel bij het leren van dit type kennis. Een leerling krijgt inzicht in zijn/haar vorderingen met een eigen account en wordt zo gestimuleerd om te blijven herhalen.
Het maken van een toets. Hiermee heeft de leerling een duidelijk einddoel. De toets vormt de afronding en een duidelijk ankerpunt voor leerling én docent.

Stof opdelen in kleinere hoeveelheden
Voor veel leerlingen is het in één keer leren van 100 (of meer) locaties een (te) grote opgave. Daarom wordt topografie vaak opgedeeld in kleinere hoeveelheden. Een veel gebruikte manier om dat te doen is opdelen naar geografische regio’s: provincies, oost-Europa, werelddelen etcetera. Bij het ontwikkelen van Topografie in de Klas is echter bewust gekozen voor een andere opdeling.

Het is belangrijk dat een leerling een totaalbeeld ontwikkeld van Nederland, van Europa en van de Wereld. Wanneer er bijvoorbeeld gekozen wordt om Afrika en Zuid-Amerika apart te behandelen ontstaat er een risico dat een leerling wel in staat is alle landen in Afrika aan te wijzen, maar Afrika zelf niet op de kaart weet te vinden. Met andere woorden: er leerling ontwikkelt geen totaalbeeld en zijn mental map blijft geografisch beperkt tot regio’s. Om dat risico te verkleinen maar toch de stof in kleinere hoeveelheden te kunnen onderverdelen, kan ervoor gekozen worden om in de topotrainer én bij het toetsen de stof op te delen naar type (wateren, gebieden, plaatsen etcetera). Op die manier leert een leerling wel een beeld van het geheel, zonder dat alle stof in één keer aangeboden wordt.

Dat deze opdeling niet terug te vinden is in de topografieboekjes is een bewuste keuze. De topografieboekjes hebben niet als direct doel om te leren maar dienen, zoals in het didactisch model omschreven, om een leerling kennis te laten maken met de hele stof en dus een begin te maken met het ontwikkelen van een totaalbeeld. Het invullen van een boekje is de eerste stap naar het ontwikkelen van een mental map die de hele geografische regio omvat met alle daarbinnen liggende locaties.

 ELO koppelen

Kennisnet FederatieTopografie in de Klas is gemakkelijk te koppelen aan vrijwel elke Elektronische Leeromgeving (ELO), zodat uw leerlingen eenvoudig kunnen inloggen. Wij zijn daarvoor aangesloten bij de Kennisnet Federatie. De Kennisnet Federatie verzorgt de koppeling tussen scholen, ELO’s en digitaal lesmateriaal. Bekijk hier of uw school is aangesloten op de Kennisnet Federatie, zie hier een overzicht van alle aangesloten ELO’s.
Om Topografie in de Klas te koppelen aan uw ELO zijn er twee zaken van belang:

 

1. Voor uw ELO beheerder

De beheerder van uw ELO heeft een URL nodig die hij/zij kan toevoegen aan uw ELO. Daarvoor kan de volgende URL worden gebruikt:
http://tpgrf.nl/uo

2. Optimale verwerking van persoonsgegevens

De Kennisnet Federatie verstrekt, nadat de leerling is ingelogd via uw ELO, een beperkt aantal gegevens aan Topografie in de Klas.
Uw school moet echter toestemming geven, zoals bij vrijwel alle digitale leermiddelen, om de Kennisnet Federatie ook de volgende gegevens door te laten geven aan Topografie in de Klas: achternaam, tussenvoegsel, e-mailadres en klas.

Om die toestemming te verlenen gebruikt u het volgende formulier: Verzoek iDP ARP.

Wanneer uw school geen toestemming heeft gegeven dan zal de leerling altijd gevraagd worden de ontbrekende gegevens handmatig in te voeren. Daarbij is altijd een risico aanwezig, bijvoorbeeld wanneer een leerling zijn/haar klas anders invoert dan u in uw profiel gedaan heeft. Het koppelen van uw leerlingen aan uw account, zodat u de resultaten van uw leerlingen kunt bekijken, wordt lastiger.

 Antwoordmodellen

Antwoordmodellen zijn er bewust niet. Het zelf maken daarvan kost je als docent maar een beperkte hoeveelheid tijd. Het alternatief, docenten wat werk besparen en antwoordmodellen online zetten, brengt een behoorlijk risico met zich mee. Er wordt nu aantoonbaar al door leerlingen via google gezocht naar de antwoorden. Zodra een antwoordmodel online beschikbaar gezet wordt, neemt het risico dat deze verspreid worden enorm toe (via ELO, genomen foto enz). Dat zou betekenen dat de eerste stap van het didactisch model van Topografie in de Klas, het zelfstandig opzoeken en invullen van elke plaats, wegvalt en daarmee het leerrendement afneemt. Om dat risico zo klein mogelijk te houden, zijn er geen antwoordmodellen online gezet. Als alternatief voor het maken van een nakijkmodel door de docent zou u één van de volgende werkvormen kunnen overwegen: leerlingen in groepjes na laten kijken: 1 leerling noemt zijn/haar ingevulde blad op. Wanneer de andere leerlingen in de groep een ander antwoord ingevuld hebben, zoeken zij gezamenlijk het definitieve antwoord op. Deze werkvorm draagt absoluut bij aan het verder ontwikkelen van de topografische kennis van leerlingen. Hetzelfde geldt voor een meer individuele vorm: een leerling oefent via de online Topotrainer en zoekt bij elke vraag op welk antwoord de leerling in zijn/haar boekje heeft ingevuld. Mocht dit onjuist zijn, dan voorziet de Topotrainer in het juiste antwoord en kan de leerling alsnog zijn/haar antwoord verbeteren.